Berg i Helgeland, tettsted i Sømna og Brønnøy kommuner, Nordland, på vestsiden av Sømnahalvøya ca. 15 km sør for Brønnøysund. Hovedveien langs kysten nordover til Bodø, Fv. 17, fører i bru over Nordstraumen og følger østsiden av Sørstraumen gjennom tettstedet; en del av tettstedet ligger også på vestsiden. I Nordstraumen går grensen mellom Sømna og Brønnøy; 4 prosent av tettstedets folkemengde ligger i Brønnøy. I Berg ligger et større meierianlegg (Meieriet Nord avd. Sømna), mølle, betongvarefabrikk, landbruksverksted.