Sømna er en kommune i Nordland, sør på kysten av Helgeland, nesten ved grensen til Trøndelag. Kommunen består av den søndre delen av halvøya Sømna, samt Kvaløya og en rekke andre mindre øyer, holmer og skjær utenfor, samt et mindre område av fastlandet øst for Ursfjorden i øst. Sømna grenser i nord og øst til Brønnøy og i sørøst til Bindal. I sør går grensen i ytre del av Bindalsfjorden og dens fortsettelse mot nordøst, Ursfjorden. Hele artikkelen

Ny artikkel