Baltiske landrygg, rekke av moreneåser langs sørkysten av Østersjøen fra Jylland til Estland; utgjør vestligste del av Østeuropeiske slette og nordlige del av Nordeuropeiske lavland.