BST, storfeets veksthormon som dannes i hypofysens forlapp og er nødvendig for normal vekst. Det spiller også en viktig rolle for stoffskifteprosessene hos det voksne dyr, bl.a. for melkekjertelens funksjon. BST kan ved hjelp av genteknologi produseres i store mengder i bakteriekulturer. Ved regelmessig tilførsel til melkekyr kan BST øke melkemengden med 15–20 %, samtidig som dyrene utnytter fôret bedre. I USA ble det 1994 gitt tillatelse til kommersiell utnyttelse av hormonet. Bruk i melkeproduksjonen er ikke tillatt i EU og Norge.