Aujeszkys sykdom, også kalt pseudorabies, virussykdom som forekommer hos storfe, gris, hund, katt og rotte på det europeiske kontinent. Sykdommen kan også angripe mennesker. Den har meget kort inkubasjonstid og arter seg ved intens kløe, utmattelse, lammelser. Hos storfe ender den oftest med døden. Hos gris har sykdommen et mildere forløp. Hund og katt viser tegn på rastløshet, de mister appetitten, får brekninger og sterk spyttsekresjon. Rotter ansees som smittereservoar. Sykdommen har hittil (1999) ikke opptrådt i Norge.