Atterbergs skala, klassifiseringssystem som brukes ved (mekanisk) jordanalyse. Oppkalt etter den svenske landbrukskjemiker A. M. Atterberg.