Erklæring avgitt av den internasjonale naturvernunionen IUCN 1961, som slo fast viktigheten av å bevare dyrelivet i Afrika for etterslekten. Erklæringen har siden blitt fulgt opp av ulike internasjonale konvensjoner.