Arne Dehli, norsk arkitekt. Arbeidet som assistent hos Adolf Schirmer før han i 1882 reiste til USA. Arkitektpraksis i New York fra 1890, fra 1895 i samarbeid med H. Howard. Firmaet tegnet et stort antall bygninger i USA, mest privathus, men også fabrikker og kirker.