Anton Eduard van Arkel, nederlandsk professor, tidligere direktør for Institutt for uorganisk kjemi ved universitetet i Leiden. Sammen med professor Jan Hendrik de Boer utarbeidet han i 1924 van Arkel-de-Boer-metoden til fremstilling av særdeles rene metaller. Metoden består i å danne flyktige metalljodider ved én temperatur og spalte disse termisk ved høyere temperatur, og benyttes f.eks. til fremstilling av meget rent titan, zirkonium, thorium og silisium.