Antônio Frederico de Castro Alves, brasiliansk lyriker. Den siste store av de romantiske poetene. Hans lyrikk er sterkt preget av det store sosiale spørsmål i Brasil i siste halvdel av 1800-tallet – avskaffelsen av slaveriet – som ble virkelighet i 1888. Diktsamlingen Os escravos, utgitt 1883, er et hovedverk både i forfatterskapet og i denne siste, sosialt orienterte, romantiske generasjon.