Alt er tapt unntatt æren, uttrykk som ifølge tradisjonen stammer fra et brev Frans 1 av Frankrike skrev til sin mor etter slaget ved Pavia, der han ble tatt til fange.