Alisma, planteslekt i vassgrofamilien, 10 arter i nordlige tempererte strøk og i Australia. Én art i Norge, vassgro.