Alfredo Giuliani, italiensk dikter; hovedpersonen bak antologien I Novissimi (1961), som betraktes som begynnelsen på den italienske avantgarde-bevegelsens virksomhet i 1960-årene. Han har utgitt flere diktsamlinger, foruten den eksperimentelle romanen Il giovane Max (1982). I samlingene Povera Juliet e altre poesie (1965) og Il tautofono (1969) fokuseres det på temaer som galskap og levende død; diktene uttrykker en kriselignende tilstand i samtiden og den moderne intellektuelles smertefulle identitetstap.