Alfred Kämpe, svensk journalist og forfatter, en av grunnleggerne av Svenska lantarbetarförbundet. Med novellesamlingene Trälar (1907, debut) og Torpare (1909) foregrep han 1930-årenes diktning fra landarbeidermiljø, den såkalte «statarskolan». Svenska allmogens frihetsstrider (3 bd., 1918–20) er svensk historie fra landarbeidersynsvinkel.