Alfons 5, konge av Aragonia 1416, som konge av Napoli og Sicilia Alfons 1. Han tok Napoli 1442 og flyttet sitt hoff dit, hvor det ble et møtested for kunstnere og lærde. Han grunnla byens bibliotek og Italias første humanistiske akademi.