Agnolo Gaddi, Taddeo Gaddis sønn, førte tradisjonen fra Giotto videre og gjorde likeledes sitt hovedverk i Santa Croce. Hans komposisjoner viser også figurrike grupper og vidløftige bygningskomplekser, mens deres lyriske betoning og myke, dekorative rytme vitner om sienesisk innflytelse.