Adrianus Michael de Jong, nederlandsk forfatter. Skrev en lang rekke til en viss grad sosialistisk fargede romaner av noe ujevn kvalitet. Han henter gjerne sitt stoff fra nord-brabantsk bondemiljø, bl.a. romansyklusen Merijntje Gijzen (8 bd., 1925–38). På norsk foreligger romanene De vreemde gebroeders (1940, norsk overs. Rivaler) og Poeske (1941, norsk overs. Fedrenes synd), som vitner om en forfatter med stort fortellertalent og dyp psykologisk innsikt.