Adolph Wagner, tysk sosialøkonom, professor i Berlin 1870–1906. Skrev en rekke betydelige verker om penge- og finansteori. Han var en av grunnleggerne av den liberale Verein für Sozialpolitik (se katetersosialisme). Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.