Katetersosialisme, hånlig betegnelse for et sosialreformatorisk synspunkt som særlig ble hevdet av sosialøkonomiske professorer i Tyskland fra 1870-årene, mest kjent var Gustav von Schmoller og Adolph Wagner. Ordet kom i bruk 1871 og festet seg siden særlig ved Verein für Sozialpolitik, stiftet 1872 i Eisenach. Retningen aksepterte den private eiendomsrett til produksjonsmidlene og gikk inn for arbeidervernlover og annen sosiallovgivning; spilte en rolle for sosialpolitikken i Bismarcks Tyskland. Betegnelsen ble i liten grad benyttet etter ca. 1900.