Adam Fischer, dansk billedhugger. Han oppholdt seg 1913–33 i Frankrike, og nådde her frem til en stor og sluttet, stramt forenklet form, ikke minst under inntrykk av kubismen og senere Aristide Maillol. Et besøk i Hellas 1924 vakte hans interesse for antikken. Foruten i stein og bronse har han arbeidet med polykrom keramisk skulptur, gjerne i lite format, enkle stående og gående figurer. Han utførte karakterfulle portretthoder: Diego Rivera 1918, Jean Heiberg 1924, Astrid Noack 1928, Otte Sköld 1931, og minnesmerket over Ove Rode i København (1936–37). I Åbenrå står hans Vannbærerske. Nasjonalgalleriet i Oslo eier en kvinnebyste i sølv (1919), et guttehode og to kvinnestatuetter i bronse og terrakotta.