Astrid Noack, dansk billedhugger, utdannet som billedskjærer. Arbeidet fra 1912 for Joakim Skovgaard i Viborg domkirke og med å restaurere dansk middelalderskulptur for Nationalmuseet. Først 1920 begynte hun i Paris å utdanne seg som billedhugger under Adam Fischer, Charles Despiau og Paul Cornet. Også påvirket av Aristide Maillol. Det korsfestede menneske (1943–46), skåret i eik, vitner om hennes fordypelse i middelalderkunsten, Ung mann planter et tre (1948–52, Louisiana) og fremfor alt Anna Ancher-statuen i Skagens museum (1939) vitner om hennes fine grep på et rolig, avbalansert standmotiv. Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo eier et gutteportrett (1940) og en statuett av en stående mann (1952).