Acta Philologica Scandinavica, nordisk tidsskrift for nordisk språkforskning, grunnlagt i København 1926 av Johs. Brøndum-Nielsen og Lis Jacobsen.