Aarne Adrian Ervi, finsk arkitekt. Gjorde seg særlig bemerket ved organisatorisk talent og evne til å arbeide i den store skala, bl.a. som leder av prosjekteringen for den storstilt anlagte Tapiola hageby ved Helsinki (omkring 1960). Til hans øvrige arbeider hører utbygging av universitetene i Helsinki og Turku.