Aage Roussell, dansk arkitekt og kulturforsker. Dr.phil. 1941. Inspektør ved Nationalmuseet 1937, overinspektør 1949. Deltok i mange arkeologiske ekspedisjoner på Grønland og skrev flere viktige bygningshistoriske arbeider, bl.a. Norse Building Customs in the Scottish Isles (1934), Farms and Churches (1941) og Danmarks Middelalderborge (1942).