AMS kilowatttime-måler, såkalt smart strømmåler.

.
Lisens: CC BY SA 3.0

AMS, betyr avansert måle- og styringssystem, hvorav den nye smarte kWh-måleren inngår som en viktig del. Den har innebygget funksjonalitet som tillater kommunikasjon mellom måleren og nettselskapet. Dette gjør det for eksempel mulig for nettselskapet å fjernavlese måleverdier og elektrisitetsforbruk, altså automatisering av en tidligere manuell oppgave.

Faktaboks

Etymologi

Avanserte måle- og styringssystem, toveiskommunikasjon

Også kjent som

Smart strøm

Laststyring

Fordi AMS-måleren også registrerer timesverdier, gir systemet mulighet for både lokal (kundestyrt) og sentral laststyring.

Lokal laststyring

Lokal laststyring betyr at kunder selv kan programmere av/på-styring av forskjellige kurser/apparater i eget hus. Det gir også mulighet for å programmere styringen av forbruket ut fra kraftpriser eller tidsvariable overføringstariffer. Kunden kan også styre forbruket ut fra øyeblikksforbruket, for eksempel ved at en «maksimalvokter» kobler ut belastninger hvis forbruket overstiger et forutbestemt nivå.

Sentral laststyring

Sentral laststyring betyr at styresignalene kommer fra en annen aktør enn kunden selv. Eksempler på en slik aktør kan være nettselskap, kraftleverandør eller en leverandør av ENØK-tjenester. AMS gjør det også mulig å bruke dataverktøy for avlesning av eget forbruk. På denne måten vil forbrukerne løpende kunne følge utviklingen i eget strømforbruk.

Effektbasert nettleie

Ettersom målerne er i stand til å lese av kundens forbruk time for time, vil det være mulig å ta i bruk effektbasert nettleie. Dette vil kunne stimulere kunden til å bruke strøm på en smartere måte, det vil si når den totale belastningen på nettet, og dermed prisen, er på det laveste. Slik effektbasert nettleie ble innført fra 1. juli 2022. Kunder som av ulike årsaker er tvunget til å bruke mye energi i tidsperioder, vil kunne oppleve at fastleddet i nettleien øker, mens andre vil oppleve lavere fastledd. Det er verdt å merke seg at omleggingen også kan komme til å gi noen uheldige utslag. Bruk av vaskemaskin eller lading av elbil og andre apparater om natten, uten tilsyn, kan for eksempel utgjøre en fare.

Automatisk strømmåler

De nye avanserte strømmålerne, smartmålerne, ble tatt i bruk i det norske strømnettet 1. januar 2019. Disse målerne gir mulighet for bedre kontroll med eget energiforbruk, samt at måleravlesningene rapporteres automatisk til nettselskapet. Gjennom at forskriften krever at grensesnittet mellom AMS og kunde skal baseres på åpne standarder kan også andre styringsenheter tilknyttes: for eksempel varmestyring, alarmer (brann, innbrudd), eller helse- og omsorgsbaserte tjenester (trygghetsalarm).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (5)

skrev Kjell Arild Welde

AMS er en forkorting for Avanserte målings- og styringssystemer. Det kunne stått først i artikkelen.

skrev Kjell Arild Welde

Nå ser jeg det. Det står jo allerede i det mørkegrå feltet til høyre.

skrev Knut A. Rosvold

Ja da. Men jeg er glad for at det er våkne folk der ute.Håper på flere tilbakemeldinger.

skrev Tor-Ivar Krogsæter

AMS-forkortinga må forklarast i eintal eller fleirtal, ikkje begge. I byrjinga står det at AMS er namnet på styringssystemet; i resten av artikkelen, inkludert i siste avsnitt, brukast AMS for å omtale heile systemet, ikkje berre målaren – dette gjer artikkelen tvetydig. I siste avsnitt er det brukt semikolon der det skulle ha vore kolon. Artikkelen verkar dessutan for å ha vore skriven i futurum; det hadde vore fint om han blei oppdatert med nye data om innføringa av AMS-systema, og ikkje minst kva me har lært av den enorme datamengda me no burde ha fått samla inn. Eg ser diverre at SSB ikkje ser ut til å ha noko informasjon om straumforbruk i hushaldningane etter 2012 (https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/energibruk-i-husholdningene), men det kan vere at de veit noko meir om kor slike data kan bli henta frå.

skrev Knut A. Rosvold

Jeg har nå oppdatert teksten, som ganske riktig var skrevet i futurum. Jeg forstår du er svært god i språklig fremstilling, så dersom du fortsatt finner ting som bør gjøres bedre/klarere, så oppfordrer jeg deg til å komme med tekstforslag. Bare hyggelig det!

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg