#Fly under første verdenskrig

Da første verdenskrig brøt ut i 1914 fantes det ingen flymaskiner som var egnet til å angripe andre fly, og av de store aktørene var det bare Frankrike som hadde luftoperativ erfaring. Spesialdesignede jagerfly gjorde sin første virkelig entré i krigshistorien over Verdun våren 1916, hvor hensikten var å beskytte egne observasjonsfly og artillerispottere, samtidig som man ønsket å holde fiendens fly borte. Bombing fra fly var også viktig, selv om det viste seg at teknologien ikke tillot strategisk bombing i stor målestokk. Tyskerne kom lengst, og deres bombing av Storbritannia kostet 1414 britiske liv. Som et svar etablerte britene i april 1918 The Royal Air Force som en egen forsvarsgren, som den første i verden. Da krigen ebbet ut i november 1918 hadde luftmakten vært gjennom en rivende utvikling, og de operasjonstypene som vi fremdeles kjenner igjen i dagens luftmakt hadde utviklet seg: observasjonsoppdrag, anti-luftoppdrag, strategiske operasjoner og støtte til overflateoperasjoner. Storbritannia hadde gått inn i krigen i 1914 med 11 utdannede militærflygere, og hadde da krigen sluttet verdens første selvstendige luftforsvar, med mer enn 20 000 fly av ulike typer, mer enn 100 luftskip og nær 300 000 mann i rullene. En lignende utvikling fant også sted i Frankrike og Tyskland.