Gotha, en serie tyske tomotors propelldrevne biplan bombefly brukt i dagbombetokter over England mot slutten av den første verdenskrig. De viktigste variantene var G.IV og G.V, som kunne medføre en bombelast på 500 kg over en strekning på 480 km. Topphastigheten med full last var ca. 120 km/t. Tapene var store. Flyene ble levert av Lothaer Waggonfabrik, og hadde et vingespenn på 23,7 m.