Stilwell-veien, (etter J. Stilwell), oppr. Ledoveien, forbinder Assam i det nordøstlige India med den nordlige del av Burmaveien. Veien, som er 769 km lang, ble bygd 1942–45 for å erstatte den del av den strategisk viktige Burmaveien som var avskåret av japanerne. Veibyggingen ble startet av amerikanske tropper, som etter hvert fikk bistand av kineserne.