Georgias historie

Georgia var i antikken og middelalderen underlagt flere ulike riker, blant annet Persia, Hellas, Romerriket, Parthia og Bysants (Østromerriket), samt araberne og bagratidene. På siste del av 1700-tallet kom Georgia under russisk kontroll, og i 1801 ble landet innlemmet i det russiske imperiet. I 1917, under den russiske revolusjon, tok mensjeviker og sosialrevolusjonære makten i Georgia, og i 1918 erklærte Georgia, sammen med Armenia og Aserbajdsjan, en uavhengig transkaukasisk forbundsrepublikk. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel