Georgias historie

Helt siden antikken har landområdene som i dag utgjør Georgia, blitt forsøkt underlagt fremmede makter. Fra øst har Georgia ofte blitt angrepet og kontrollert av perserne og araberne, mens Romerriket, Bysants og Det osmanske riket flere ganger har invadert landet vestfra og sørfra. Etter at Georgia ble samlet under Bagrationi-dynastiet i år 1008, begynte det som anses for å være gullalderen i Georgias historie omkring et hundre år senere. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel