Georgias historie

Arkeologiske funn viser at det har vært menneskelig bosetning i Georgia i mer enn 50 000 år. I 2. årtusen f.Kr eksisterte det en betydelig bronsealderkultur både i Øst- og Vest-Georgia.På 500–400-tallet f.Kr. var Georgia delvis under persisk herredømme. I siste halvdel av første årtusen f.Kr. bestod Georgia hovedsakelig av tre stater eller føderasjoner: Øst-Georgia (Kartli og Kakheti, grekernes Iberia), Vest-Georgia (grekernes Kolkhis) og svanernes stammeføderasjoner i Sentral- og Vest-Georgia.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Georgias historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Georgias samtidshistorie

Inneholder 4 artikler:

T

  1. Tamara