Abkhasias historie

I oldtiden og middelalderen tilhørte Abkhasia forskjellige sørkaukasiske fyrstedømmer. Noen av disse (Abasgia, Lazika) hersket på 300- og 400-tallet over størstedelen av Vest-Georgia. Den bysantinsk-greske innflytelse var sterk, og landet ble delvis kristnet. Omkring 1000 ble Abkhasia forenet med Georgia under Bagrat-dynastiet. I den georgiske forfallstid i senmiddelalderen kom Abkhasia under forskjellige føydaldynastier i Vest-Georgia. Gjentatte persiske og tyrkiske invasjoner på 1600- og 1700-tallet påførte landet store skader. Den tyrkiske innflytelse var sterk, og en stor del av befolkningen ble muslimer. I 1810 ble Abkhasia innlemmet i det russiske imperium. Opprør mot russerne i 1865 og 1878–79 førte til en masseutvandring av muslimske abkhaser til Tyrkia, hvor det fremdeles finnes en abkhasisk minoritet. Under de georgiske mensjevikers herredømme 1918–21 ble Abkhasia en autonom del av den georgiske republikk, og etter bolsjevikenes maktovertagelse 1921 fikk Abkhasia status som autonom republikk innenfor Georgia.

Som følge av den russiske politikk på 1800-tallet ble den abkhasiske befolkning etter hvert trengt tilbake til det indre av landet, mens kystregionene i stor utstrekning ble befolket av russiske innvandrere. Under sovjetstyret fant det sted en omfattende innvandring fra det øvrige Georgia.

Separatisme

I slutten av 1980-årene oppstod det blant abkhasene en separatistisk bevegelse som ønsket løsrivelse fra Georgia og tilslutning til Russland. Abkhasia brukte Sovjetunionens kollaps i 1991 til å erklære seg uavhengig av Georgia. Dette møtte motstand fra georgisk side. Etter voldsomme kamper høsten 1993 måtte de georgiske regjeringsstyrker trekke seg tilbake. En stor del av den georgisk-mingrelske befolkning flyktet, og russiske vaktstyrker ble plassert på grensen mellom Abkhasia og det øvrige Georgia.

I en folkeavstemning 1999 ble det stort flertall for selvstendighet, og etter forfatningen 1999 er Abkhasia en autonom republikk, i praksis selvstendig under russisk beskyttelse. Russland anerkjente Abkhasisas selvstendighet høsten 2008; dette var både et resultat av krigen mellom Russland og Georgia om Sør-Ossetia, men også en ytterligere protest mot at flere vestlige land anerkjente Kosovos selvstendighet fra Serbia.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg