Abkhasias historie

Abkhaser fra Samurzakano, foto trolig fra tidlig 1900-tall.
Av .

Artikkelstart

Abkhasia er en republikk i Kaukasia som formelt er en del av Georgia. I middelalderen og tidlig moderne tid hadde området vekslende tilhørighet, før det i 1810 ble en del av Russland. I 1918–1921 ble Abkhasia innlemmet som en autonom republikk innenfor Georgia, som fra 1922 til 1991 var en del av Sovjetunionen. Ved Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 erklærte Abkhasia seg uavhengig av Georgia. Siden 1993 har Abkhasia vært under russisk kontroll, men er fortsatt formelt en del av Georgia.

Oldtid og middelalder

I oldtiden og middelalderen tilhørte Abkhasia forskjellige sørkaukasiske fyrstedømmer. Noen av disse (Abasgia, Lazika) hersket på 300- og 400-tallet over størstedelen av Vest-Georgia. Den bysantinsk-greske innflytelsen var sterk, og landet ble delvis kristnet. Omkring 1000 ble Abkhasia forenet med Georgia under Bagrat-dynastiet. I den georgiske forfallstiden i senmiddelalderen kom Abkhasia under forskjellige føydaldynastier i Vest-Georgia. Gjentatte persiske og tyrkiske invasjoner på 1600- og 1700-tallet påførte landet store skader. Den osmanske (tyrkiske) innflytelsen var sterk, og en stor del av befolkningen ble muslimer.

Innlemmet i Russland, Georgia og Sovjetunionen

I 1810 ble Abkhasia innlemmet i det russiske imperiet. Opprør mot russerne i 1865 og 1878–1879 førte til en masseutvandring av muslimske abkhaser til Tyrkia, hvor det fremdeles finnes en abkhasisk minoritet. Under de georgiske mensjevikees herredømme i årene 1918–1921 ble Abkhasia en autonom del av den georgiske republikken, og etter bolsjevikenes maktovertagelse i 1921 fikk Abkhasia status som autonom republikk innenfor Georgia.

Som følge av den russiske politikk på 1800-tallet ble den abkhasiske befolkning etter hvert trengt tilbake til det indre av landet, mens kystregionene i stor utstrekning ble befolket av russiske innvandrere. Mens Abkhasia var en del av Sovjetunionen (1922–1991) fant det sted en omfattende innvandring fra det øvrige Georgia.

Separatisme

I slutten av 1980-årene oppstod det blant abkhasene en separatistisk bevegelse som ønsket løsrivelse fra Georgia og tilslutning til Russland. Abkhasia brukte Sovjetunionens kollaps i 1991 til å erklære seg uavhengig av Georgia. Dette møtte motstand fra georgisk side. Etter voldsomme kamper høsten 1993 måtte de georgiske regjeringsstyrkene trekke seg tilbake. En stor del av den georgisk-mingrelske befolkningen flyktet, og russiske vaktstyrker ble plassert på grensen mellom Abkhasia og det øvrige Georgia.

I en folkeavstemning i 1999 ble det stort flertall for selvstendighet, og etter forfatningen av 1999 er Abkhasia en autonom republikk, i praksis selvstendig under russisk beskyttelse. Russland anerkjente Abkhasisas selvstendighet høsten 2008. Dette var både et resultat av krigen mellom Russland og Georgia om Sør-Ossetia, men også en ytterligere protest mot at flere vestlige land anerkjente Kosovos selvstendighet fra Serbia.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg