Georgias samtidshistorie

Georgias samtidshistorie er landets historie etter 1991, da landet ble en selvstendig stat. I en folkeavstemning i 1991 gikk et overveldende flertall av Georgias befolkning inn for full uavhengighet fra Sovjetunionen, og 9. april 1991 erklærte nasjonalforsamlingen Georgia uavhengig. Interne konflikter har preget Georgia etter selvstendigheten. De georgiske regionene Sør-Ossetia og Abkhasia erklærte seg som selvstendige republikker i henholdsvis 1991 og 1994. Hele artikkelen