Osseter, folkegruppe i Russland (republikken Nord-Ossetia) og Georgia (den autonome regionen Sør-Ossetia). De teller i alt anslagsvis 600 000, hvorav nærmere 450 000 i Nord-Ossetia, og snakker et iransk språk. Ossetene ble tidlig gresk-ortodokse kristne, men ca. halvparten er senere gått over til islam. Deres gamle navn, As, gjenfinnes så langt vest som i det rumenske bynavnet Iaşi. De senere årene har det vært en sterk bevegelse for å oppnå et samlet Ossetia.