László Sólyom, ungarsk politiker og jurist, president i Ungarn fra 2005 til 2010. Ved regimeskiftet i 1989 var han en av stifterne av det nasjonalkonservative Demokratiske Forum (MDF). Mellom 1990 og 1998 var han president i forfatningsdomstolen og markerte seg som en sterk forkjemper for menneskerettighetene.