Atli Dam, færøysk politiker (sosialdemokrat). Samferdsels- og fiskeriminister i Færøyenes lokalregjering, landsstyret, i 1970. Medlem av Lagtinget 1970–94. Lagmann (statsminister) i koalisjonsregjeringer 1970–81, 1985–89 og 1991–93. Medlem av Folketinget i København 1987–88. Fra 1989 direktør for Færøernes Realkreditinstitut.