Karel van Miert, belgisk politiker (sosialist). Visepresident i sosialistinternasjonalen 1986–92. Medlem av Europaparlamentet 1979–85, av den belgiske nasjonalforsamlingen 1985–88. Medlem av Europakommisjonen 1989–99, først som transportkommissær, fra 1992 med ansvar for konkurransesaker.