Lupin er ei planteslekt i erteblomfamilien. Lupinslekta består av eittårige og fleirårige urter, og dessutan nokre buskar. Det er omtrent 200 artar i slekta, og elleve er registrerte i norsk natur, alle er innførte artar. Tre av dei, hagelupin, sandlupin og jærlupin, er vurderte til å utgjere svært høg risiko for naturmangfaldet i Noreg. Hele artikkelen

Ny artikkel