Fjellmarinøkkel, flerårig bregneart i ormetungefamilien. 3–15 cm høy, med innskårne finner som har midtnerve. Fjellmarinøkkel vokser på gressbakke på kalkrik grunn i fjellet i hele landet, ikke vanlig. Se også marinøkkel.