Håndmarinøkkel, flerårig art i ormetungefamilien. 3–10 cm høy, bladplaten er trekantet og smalt finnet, har ofte et rødskjær ved basis av stilken. Sporehusstanden er kort. Håndmarinøkkel er en sjelden plante som vokser på kalkrik gressbakke i fjellet og fjellskogene fra Rogaland til Finnmark.