Dukkantiloper, dykkantiloper, duikere, Cephalophusog Sylvicapra,to partåete klovdyrslekter i oksefamilien. Omfatter en gruppe små antiloper med usikre slektskapsforhold. Har vanligvis en lang hårdusk mellom hornene, som i regelen er korte og rette, pekende bakover. Navnet har de fått på grunn av sine hoppende bevegelser; det ser ut som om de stadig dukker eller dykker ned blant gress og busker, der de holder til. Forekommer i Afrika sør for Sahara.