Borgerlig begravelse, vanlig betegnelse på begravelse som foregår uten medvirkning av en prest. Adgangen til å nytte borgerlig begravelse er fra 1. jan. 1970 åpen for alle. Også borgerlig begravelse må foregå på en kirkegård eller i et krematorium. Ved kremasjon kan urnen settes i urnehall der man har dette, ellers må urne eller kiste settes ned på kirkegård. Med samtykke fra departementet kan en urne også oppbevares på annen måte.