Borgerlig vigsel, vigsel som inngås på borgerlig (verdslig) måte, i motsetning til ekteskap stiftet ved kirkelig vigsel. Selve begrepet borgerlig vigsel står ikke lenger i ekteskapsloven. Se ekteskap.