Bleksøte, ett- eller toårig art i søterotfamilien. 5–20 cm høy med lange, bøyde grener. Spredte, smale stengelblad, store blekfiolette eller blekgule blomster. Bleksøte vokser på skjellsand og enger nær kysten fra Møre til Finnmark.