Bittersøte, toårig art i søterotfamilien. 5–25 cm høy, grenet eller ugrenet med smale, hele blad og rødfiolette eller gulhvite blomster. Bittersøte kan deles inn i flere underarter og raser, hvorav to vokser i Norge: bittersøte, G. amarellassp.amarella, som vokser på tørre steder spredt i hele landet, og jærsøte, G. amarellassp.septentrionalis, som vokser på slåtteenger og fuktige sanddyner på Sørvestlandet.