Romefamilien er en enfrøbladet plantefamilie, som tidligere ble regnet som en del av giftliljefamilien, og enda tidligere i den daværende, store, sammensatte liljefamilien.I den nåværende oppfatningen av denne familien består den av om lag 35 arter i fem slekter. Disse artene finnes spredt på den nordlig halvkule, fra California til østlige og sørlige USA, høyereliggende områder av Guyana, Vest-Europa, Kaukasus og spredt flere steder i Asia. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel