Romefamilien, enfrøbladet plantefamilie, tidligere regnet som en del av giftliljefamilien. Tette matter med krypende jordstengler og opprette skudd der bladene danner en flattrykt vifte. Eneste slekt er Narthecium, med 7 arter i nordlige tempererte strøk. Én art i Norge, rome.