Radioaktivt belegg, et fint, usynlig og ikke veibart lag av radioaktivt stoff som avsetter seg på alle gjenstander som kommer i berøring med radioaktive gasser eller radioaktivt støv. Belegget fjernes ved spyling, såpevask eller forsiktig pussing under avtrekk.