Sypressfamilien er oftest eviggrønne bartre med skjellformede blad og små frøkongler. Familien har 28 slekter med 137 arter, derav mange vakre prydtrær.Arter med skjellformede blader har som ungplanter ofte nåleformede blader som kan bevares når plantene formeres ved stiklinger. Noen slike ungdomsformer ble tidligere feiltolka som arter i ei egen slekt kalt Retinospora.I Norge er det bare einer som er viltvoksende. Hele artikkelen