Sypressfamilien er oftast eviggrøne bartre med skjelforma blad og små frøkongler. Familien har kring 30 slekter med mellom 135 og 169 artar, avhengig kva ulike bartreekspertar reknar som artar eller underartar. Mange artar blir bruka som prydtre i hagar og parkar. Artar med skjellorma blad har som ungplanter ofte nåleforma blad (barnåler) som kan bli bevart når plantene blir formeira ved stiklingar. Hele artikkelen