Sumpsypressfamilien, tidligere anerkjent familie av bartrær. Familien er i senere systematikk inkludert i sypressfamilien som underfamilien Taxodioideae.