Einer er ei planteslekt i sypressfamilien. Einerslekta består av 75 artar tre og buskar som veks på den nordlege halvkula. I Nord-Europa finst berre éin art, vanleg einer, Juniperus communis. Vanleg einer har to underarter i Noreg, bakkeeiner Juniper communis subsp. communis og fjelleiner Juniperus communis subsp. nana. Fjelleineren er ein liten og krypande underart som veks i fjellskog og i lågfjellet. Hele artikkelen

Ny artikkel