Hasselfamilien er en utdatert plantefamilie som nå hører innunder bjørkefamilien. Slektene hassel og agnbøk ble regnet til denne familien.